Smluvní podmínky (Svatební focení)

Objednání focení:

 • e-mailem na adrese komarekphoto@seznam.cz
 • zprávou na FB www.fb.com/KomarekPhoto
 • prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.komarekphoto.cz
 • zároveň se má za to, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa

Objednací lhůta:

 • objednací doba se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa

Cena služeb:

 • cena fotografických služeb se řídí aktuálně platným Ceníkem (viz. sekce Ceník)

Splatnost cen / rezervační poplatek:

 • při rezervaci termínu si účtuji rezervační poplatek (zálohu) ve výši 3.000Kč, která je splatná bankovním převodem na můj účet. Tato záloha je nevratná. Pokud tedy dojde z Vaší strany ke stornování (zrušení), rezervační poplatek se nevrací.
 • nedojde-li k úhradě zálohy do 3 pracovních dní, zarezervovaný termín nabízím dalším klientům, kteří o něj projeví zájem
 • bankovní účet, na který proběhne platba je veden u ČSOB banky, č.ú. 191145738/0300
 • zbytek doplatku je splatný nejpozději v den Vaší svatby.
 • rezervační poplatek Vám je automaticky stržen z celkové částky vybraného balíčku.
 • cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto, obrazy) je formou doplatku zaplacena převodem na účet, ještě před jejich zpracováním

Dodací lhůta fotografií:

 • doba dodání fotografií je zhruba 3-5 týdnů od fotografování

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

 • při výběru většího počtu fotografií nad rámec Vámi zvoleného balíčku
 • v případě nemoci

Retuš fotografií:

 • k retušování fotografií je používán legální profesionální software, který je užíván na základě placené licence
 • retuš fotografií zahrnuje všechny úpravy základního charakteru (ořez, jas, kontrast, úpravy barev, tónování...) a odstranění lehkých kosmetických vad (akné, škrábance, ...)
 • barevná úprava fotografií se vždy podobá celému mému portfoliu fotek. Každou zakázku zpracovávám dle pocitu a nesouhlas s barevností odevzdaných fotek není důvod k reklamaci.
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Formát fotografií:

 • zpracované fotografie budou dodány ve formátu .JPG a v plném rozlišení / nejvyšší kvalitě (vhodné pro velkoformátový tisk)

Fotografie ve formátu RAW neposkytuji.

Předání fotografií:

 • fotografie obdržíte v digitální podobě v nejvyšší možné kvalitě
  (je možnost vytvoření soukromé webové galerie)

Autorská práva:

 • držitelem autorských práv k fotografiím je fotograf
 • fotografie smím použít pro tvorbu portfolia a pro vlastní obchodní účely, například zveřejňování na sociálních sítích, webových stránkách, internetových galeriích, magazínech, časopisech, pro rozhovory a články, ve fotografických diskusích, na fórech, soutěžích, pro výstavní činnost, aj.
 • klient smí použít fotografie pro osobní účely.
 • klient nesmí užít fotografie pro komerční účely nebo je prodávat bez písemného souhlasu fotografa

klient dbá dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na zálohování fotografií takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití a tím porušení autorských práv