Obchodní podmínky a GDPR

podnikatel: Lukáš Komárek
17. listopadu 1181, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 06374255
kontaktní email: komarekphoto@seznam.cz
Podnikatel není plátce DPH. Je zapsán v Živnostenském rejstříku od 23. 8. 2017.

Obchodní podmínky se vztahují na online prodej presetů inzerovaný skrze rozhraní stránky www.komarekphoto.cz. Vstupují v platnost 20. 2. 2021.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") podnikatele Lukáše Komárka (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového rozhraní webu www.komarekphoto.cz nebo emailové komunikace.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Kupní smlouva se uzavírá na základě elektronické komunikace smluvních stran, a to nejlépe odesláním formuláře na www.komarekphoto.cz/presety nebo zasláním emailu s žádostí o nákup zboží.

CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ
Cena balíčku presetů je 290 - 1290 Kč (dle zvoleného balíčku). Prodávající není plátce DPH.
Platba za zboží je možná pouze převodem na účet na základě faktury vydané prodávajícím.
Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu zboží elektronickou cestou v nejbližší možné době, nejpozději však 7 pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Digitální obsah: Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Kupní smlouva se automaticky ruší, pokud kupující neuhradí cenu zboží prodávajícímu do 14 dnů od doručení faktury.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a při respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb. a dále dle zásad nařízení GDPR, a to pouze v míře nezbytné pro vyřízení objednávky.